Let's rethink everything
amsterdam.jpeg

Rethink Amsterdam

 
amsterdam2.jpeg

Divers en democratisch
leiderschap, een nieuwe toekomst.

‘Rethink’ is een culturele stichting in Amsterdam. Stichting Rethink is daarmee actief in de meest internationale stad ter wereld; 51% van Amsterdam haar inwoners zijn namelijk van buitenlandse afkomst. De stichting houdt zich bezig met het diversifiëren  van narratieven omtrent Nederlandse en Amsterdamse identiteit en hoe deze zich in de verloop van de tijd vormen, gevormd hebben en zullen vormen. In plaats van voortdurend op zoek te gaan naar diversiteit als een randvoorwaarde of bijzaak – een marginale activiteit – beschouwt Rethink diversiteit als centraal en noodzakelijk in het Amsterdam van vandaag. Democratie, leiderschap en burgerschap in de context van de stad zouden deze diversiteit dan ook moeten reflecteren. Rethink daagt daarom continue de huidige staat van doen uit om nieuwe vormen van al het bovenstaande te vinden met diversiteit als uitgangspunt.

Behalve een stichting is Rethink dus een agent die machthebbers verantwoordelijk stelt en bevraagt wie de macht om te definiëren in handen heeft en dus bepaald wat termen als ‘ons’, ‘zij’ en ‘ons nalatenschap’ inhouden.

Waar andere organisaties zich toespitsen op het aankaarten van symptomen van segregatie, is Rethink erop uit om onderliggende structuren die deze symptomen veroorzaken bloot te leggen, bespreekbaar te maken en te veranderen. Het doel is dan ook het creëren van divers leiderschap. Om dat te kunnen bewerkstelligen is het nodig om Nederlands, met name Amsterdams, onderwijs te hervormen. Op deze manier kunnen we:

  • Onzichtbare of verwaarloosde narratieven of ‘verhaallijnen’ onder de aandacht brengen.

  • Nieuwe ‘verhaallijnen’ creëren en uitdragen.

  • Het verbinden van verschillende verhaallijnen om op die manier een nieuw begrip voor eerder ongeschreven geschiedenissen te faciliteren.

Rethink ziet Amsterdam als een openbaar laboratorium om nieuwe modellen, oplossing en processen te ontwikkelen die ook in andere steden relevant kunnen zijn. Door middel van debat, dialoog, evenementen, projecten, producten, en het stimuleren van nieuwe netwerken en platformen, hoopt Rethink het bovenstaande te verwerkelijken.

Stichting Rethink is in oktober 2017 opgericht en werkt toe naar het 750-jarig bestaan van de stad Amsterdam in 2025.