Let's rethink everything
Work.jpeg

Het werk

Rethink werkt op veel verschillende niveaus, want: verschillende uitdagingen vragen om verschillende oplossingen. Naast het stimuleren van nieuwe narratieven omtrent diversiteit en daarbij passend onderwijs, probeert Rethink ook huidige machtsstructuren te hervormen. Zij die de macht in handen hebben worden stevig bevraagd en zij die niet of onder-gerepresenteerd worden, wordt een podium geboden.

Rethink Narratieven

Oude en diepgegronde verhalen over waar men vandaan komt kunnen nieuwe conflicten veroorzaken. Nieuwe verhaallijnen daarentegen, kunnen revoluties ontketenen. Beide soorten verhalen – oud en nieuw – kunnen aanleiden tot segregatie of juist gemeenschappen dichter bij elkaar brengen. Waar onderwijs voortkomt uit het delen van kennis, geschiedenis en identiteit, zijn al deze elementen afhankelijk van gedeelde narratieven en verhalen.

  • Wie het verleden vormt, heeft de tegenwoordige tijd in de hand.

  • Wie het heden in de hand heeft, dicteert de toekomst.

 Rethink – gebruikmakend van statistieken en onderzoek – bevraagt bestaande narratieven, brengt onzichtbare of vergeten narratieven onder de aandacht en produceert nieuwe narratieven die divers, horizontaal en transparant zijn. Dit verbindt individuele geschiedenissen met lokale, regionale en globale verhalen en tegelijkertijd verhalen over het verleden, heden en de toekomst, over afkomst en identiteit. Daarmee draagt Rethink bij aan het creëren van een kritische houding tegenover bepaalde geschiedenissen en stimuleert het een inclusievere toekomst. Dit alles met name in de context van Amsterdam en haar inwoners.

Rethink maakt daarmee de weg vrij voor inclusief onderwijs dat tot nu toe afwezige narratieven bespreekt en daarmee het buitensluiten van bepaalde groepen voorkomt.


Rethink Onderwijs

Onderwijs is de weg naar burgerschap en leiderschap en daarmee de fundatie van democratie. Onderwijsstatistieken zijn in staat te peilen wat de mate van burgerschap in een democratische staat is. Een groot percentrage van kinderen die (deels) afkomstig zijn uit landen anders dan Nederland, vallen vaak buiten onderwijsnormen en standaardstatistieken. Slechts 13 procent van de studenten aan de Universiteit van Amsterdam heeft een niet-Nederlandse achtergrond. Daarbij vormt deze groep het merendeel van de studenten die hun studie voortijdig afbreken. Vanaf de eerste klas van de middelbare school tot aan hoger wetenschappelijk onderwijs lijken leerlingen en studenten met een gemixte of niet-Nederlandse afkomst minder kansen te hebben, hoewel ze een substantiële groep van het totaal vormen. Om dit op de agenda van het stadsbestuur te krijgen en bespreekbaar te maken werkt Rethink op twee verschillende niveaus:

  • Het aanpakken van curricula en de geschiedenissen en verhalen die daarin onderwezen worden.

  • Het zichtbaar maken van bepaalde tekortkomingen veelvoorkomende probleempunten in het onderwijs die uitsluiting en onderrepresentatie veroorzaken die daarin op te merken zijn.


Rethink Kunst

In het proces van het evalueren en bevragen van narratieven kunnen mensen zich aangevallen en beschuldigd voelen. Om dat soort knelpunten te voorkomen of juist te belichten maakt Rethink gebruik van kunst en stimuleert daarmee individuele interactie met vraagstukken. Kunst faciliteert tijd en ruimte om hervormingen – en dus nieuwe verhaallijnen – te verwerken en te begrijpen. Op die manier maakt kunst op een genuanceerde wijze, zonder noodzakelijke intellectuele confrontatie, de weg vrij voor inclusief en divers beleid, onderwijs en leiderschap. Rethink stimuleert daarom creatieve oplossingen die gegrond zijn in sociale en historische contexten en die daardoor op de lange termen effect zullen hebben.