Let's rethink everything

Evenementen

 

EVENEMENTEN

 
Back to All Events

Multilingual Amsterdam. Onderwijsongelijkheid in meertalig Amsterdam.

185 nationaliteiten verliezen hun moedertalen in een kosmopolitische hoofdstad.

Amsterdam telt zo’n 180 verschillende nationaliteiten. Ruim de helft van de Amsterdamse schoolkinderen spreekt een andere taal naast het Nederlands. De realiteit is dat klassen in onze hoofdstad eerder méér dan minder meertalig zullen worden in de toekomst. Het Netwerk Meertalige Ouders Amsterdam organiseert met de Rutu Foundation, het Sirius Netwerk voor onderwijs aan migrantenkinderen, Rethink Amsterdam, de Stichting Pools Centrum voor Onderwijs en Cultuur Lokomotywa en STOC, Stichting Turks Onderwijs Centrum, een programma over de rol van taal bij onderwijsongelijkheid. We nodigen alle ouders, beleidsmakers en leerkrachten uit om mee te denken over een inclusief onderwijsbeleid waarin alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Wat is de rol van taal?
Is meertaligheid één van de oorzaken van de slechtere onderwijsprestaties? Of komen de talenten van meertalige leerlingen onvoldoende tot uiting in een onderwijssysteem dat uitgaat van ééntalige leerlingen zonder een migratieachtergrond? Is het mogelijk om de dalende trend in leerprestaties te keren door minder of juist méér aandacht te schenken aan de talen en culturen die leerlingen meebrengen naar school?

Onder de titel “Multilingual Amsterdam” is dit de eerste van een serie bijeenkomsten die er op gericht is ouders van meertalige kinderen een stem te geven in het Amsterdamse onderwijsbeleid, beleidsmakers te informeren over het belang van meertaligheid en onderwijsprofessionals de tools te geven een inclusieve leeromgeving te creëren voor alle kinderen, taal en etnische identiteit inbegrepen. Ervaringen van ouders en meertalige (ex)leerlingen worden hierbij afgewisseld met inzichten van experts.