Let's rethink everything
aanpak3.jpeg

Aanpak

 

Thought

  • Rethink’s evenementen vinden grotendeels plaats in Pakhuis de Zwijger op de Piet Heinkade te Amsterdam. Door middel van evenementen – lezingen, filmvertoningen, workshops, debat en dialoog - worden onderwerpen kritisch besproken en ondervraagd. Deze evenementen vormen vaak het startpunt voor processen die Amsterdam op innovatieve en multidisciplinaire manier hervormen, daarbij altijd intersectionaliteit en diversiteit centraal stellend.

  • Rethink werkt met data, statistieken, gemeenschappen, onderwijsinstituten, scholen, universiteiten, culturele instellingen, onderzoekers en andere individuen.

  • Rethink ontwikkelt en verbindt verschillende netwerken met elkaar door middel van werkgroepen, brainstormsessies, samenwerkingen en het creëren van platforms.


Art

  • Rethink werkt samen met musea, kunstacademies, culturele instellingen, kunstenaars, muzikanten en andere makers met verschillende creatieve achtergronden.

  • Rethink maakt gebruik van kunst in al zijn vormen: muziek, theater, literatuur, beeldende kunst en meer hybride kunstuitingen. Deze lopen uiteen van klassieke tot alternatieve of moderne en hedendaagse vormen.

  • Rethink creëert producten, zowel online en offline, die ontworpen zijn om nieuwe doelgroepen en consumers – voor wie onderwerpen als democratie en diversiteit soms slechts abstracte concepten zijn – te bereiken.


Impact

  • Rethink initieert projecten, platforms, netwerken, adviesgroepen en werkgroepen in samenwerking met beleidsmakers, onderwijzers, denkers, ontwerpers en kunstenaars.

  • Rethink creëert tastbare culturele producten die op toegankelijke wijze nieuwe perspectieven bieden (zie ‘producten’).

  • Rethink faciliteert het bovenstaande door fysieke ruimte te bieden, financiering te verzekeren, materiaal te publiceren, mensen, groepen en organisaties te verbinden en al het bereikte vast te leggen en te archiveren.